เซียวเส็ก

เซียวเส็ก

นักเขียนชั้นแนวหน้าท่านหนึ่งของไต้หวัน ผลงานเรื่องแรกของท่านคือ เลาะแชตุยฮุ้น (ดาวร่วงทวงวิญญาณ หรือ เพชฌฆาตหน้าหยก) ซึ่งสร้างชื่อเซียวเส็ก เลื่องระบือไปทั้งฮ่องกงและไต้หวัน ติดตามด้วย ซิ่งเกี่ยมเซี่ยยิก (พิชิตสุริยัน) ผลงานต่อมามี เกี่ยวชุ่ยคุนลุนเต้ง (ทมิฬสำอาง) กังโอ้วต๊กโกวเล้ง (มังกรทระนง) จุ่ยเกี่ยมเลี่ยงฮุ้นลก (อัจฉริยะหน้าหยก) เฮียบกุกยิ้วเช้งตึ่ง (อินทรีกาญจนา) ชั้งเช้งเกี่ยม (พญายมหน้าเย็น) ดาวเพชฌฆาต และ ผลงานเรื่องสุดท้ายคือ ซิกฮุ้นนั้ง (เทพทวงวิญญาณ)

แนวเนื้อเรื่อง ฝึกวิชา วาสนาซ้ำซ้อน ล้างแค้นแทนบุพการี ของวิเศษ ตัวเอกอัจฉริยะ หน้าตาหล่อเหลา สาวกรี๊ดตรึม

ผลงานที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย

1 เพชฌฆาตหน้าหยก แปลโดย ว. ณ เมืองลุง
2 พิชิตสุริยัน ว. ณ เมืองลุง
3 เก้ามัจจุมาร น. นพรัตน์
4 จอมใจจอมสังหาร น. นพรัตน์
5 ทมิฬสำอาง น. นพรัตน์
6 เทพทวงวิญญาณ น. นพรัตน์
7 นักฆ่าทรนง น. นพรัตน์
8 พญายมหน้าเย็น น. นพรัตน์
9 อัจฉริยะหน้าหยก น. นพรัตน์
10 อินทรีกาญจนา น. นพรัตน์
11 ดาวเพชฌฆาต ว. ณ เมืองลุง

ผลงานระดับเยี่ยมของท่าน เพชฌฆาตหน้าหยก เทพทวงวิญญาณ
ผลงานระดับดี นักฆ่าทรนง จอมใจจอมสังหาร (สองเรื่องนี้เนื้อเรื่องคล้ายๆ กัน) ทมิฬสำอาง อัจฉริยะหน้าหยก อินทรีกาญจนา
ผลงานระดับรอง เก้ามัจจุมาร พญายมหน้าเย็น
ผลงานระดับแผ่ว ดาวเพชฌฆาต พิชิตสุริยัน

ผลงานของ เซียวเส็ก ได้รับการตีพิมพ์ต่อเนื่อง ไม่ยากที่จะตามเก็บมาอ่านสะสมได้ทุกเรื่อง

เพชฌฆาตหน้าหยก
ผู้แปล ว. ณ เมืองลุง
พิมพ์ครั้งที่ 1 สพ เพลินจิตต์ พิมพ์ปี พ.ศ. 2507 จำนวน 44 เล่มจบ (เล่มเล็ก)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สพ เพลินจิตต์ พิมพ์ปี พ.ศ. 2507 จำนวน 5 เล่มจบ (รวมเล่มเล็กทำปกแข็ง)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สพ ประพันธ์สาส์น พิมพ์ปี พ.ศ. 2520 จำนวน 8 เล่มจบ
พิมพ์ครั้งที่ 3 สพ โชคชัยเทเวศน์ พิมพ์ปี พ.ศ. 2523 จำนวน 8 เล่มจบ
พิมพ์ครั้งที่ 4 สพ บรรณาคาร พิมพ์ปี พ.ศ. 2544 จำนวน 5 เล่มจบ
พิมพ์ครั้งที่ 5 สพ สร้างสรรค์ พิมพ์ปี พ.ศ. 2547 จำนวน 3 เล่มจบ อาจยังมีจำหน่าย

เทพทวงวิญญาณ กระทู้
ผู้แปล น. นพรัตน์
พิมพ์ครั้งที่ 1 สพ บันดาลสาส์น พิมพ์ปี พ.ศ. 2518 จำนวน 18 เล่มจบ (เล่มเล็ก)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สพ บันดาลสาส์น พิมพ์ปี พ.ศ. 2518 จำนวน 4 เล่มจบ (รวมเล่มเล็กทำปกแข็ง)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สพ วิถีบูรพา พิมพ์ปี พ.ศ. 2550 จำนวน 3 เล่มจบ

จอมใจจอมสังหาร กระทู้
ผู้แปล น. นพรัตน์
พิมพ์ครั้งที่ 1 สพ บันดาลสาส์น พิมพ์ปี พ.ศ. 2514 จำนวน 19 เล่มจบ (เล่มเล็ก)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สพ บันดาลสาส์น พิมพ์ปี พ.ศ. 2515จำนวน3 เล่มจบ (รวมเล่มเล็กทำปกแข็ง)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สพ วิถีบูรพา พิมพ์ปี พ.ศ. 2551 จำนวน 3 เล่ม

นักฆ่าทระนง (เพ็กงั่งกิมพ้ง)
ผู้แปล น. นพรัตน์
พิมพ์ครั้งที่ 1 สพ บรรณกิจ พิมพ์ปี พ.ศ. 2521 จำนวน 30 เล่มจบ (เล่มเล็ก)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สพ บรรณกิจ พิมพ์ปี พ.ศ. 2521 จำนวน 7 เล่มจบ (รวมเล่มเล็กทำปกแข็ง)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สพ สยามสปอร์ตพริ้นติ้ง พิมพ์ปี พ.ศ. 2535 จำนวน 21 เล่มจบ อาจมีขาย

ทมิฬสำอาง กระทู้
ผู้แปล น. นพรัตน์

พิมพ์ครั้งที่ 1 สพ บันดาลสาส์น – อ้างอิงพิมพ์ปี พ.ศ. 2513 จำนวนเล่มจบ : 18 เล่มจบ (เล่มเล็ก)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สพ บันดาลสาส์น พิมพ์ปี พ.ศ. 2513 จำนวน 3 เล่มจบ (รวมเล่มเล็กทำปกแข็ง)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สพ คลังวิทยา พิมพ์ปี พ.ศ. 2521 จำนวน 4 เล่มจบ
พิมพ์ครั้งที่ 3 สพ สยามสปอร์ตพริ้นติ้ง พิมพ์ปี พ.ศ. 2538 จำนวน 4 เล่มจบ

อัจฉริยะหน้าหยก
ผู้แปล น. นพรัตน์
พิมพ์ครั้งที่ 1 สพ บันดาลสาส์น พิมพ์ปี พ.ศ. 2516 จำนวน 20 เล่มจบ (เล่มเล็ก)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สพ บันดาลสาส์น พิมพ์ปี พ.ศ. 2516 จำนวน 4 เล่มจบ (รวมเล่มเล็กทำปกแข็ง)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สพ บรรณกิจ พิมพ์ปี พ.ศ. 2521 จำนวน 4 เล่มจบ
พิมพ์ครั้งที่ 3 สพ สยามสปอร์ตพริ้นติ้ง พิมพ์ปี พ.ศ. 2537 จำนวน 4 เล่มจบ

อินทรีกาญจนา
ผู้แปล น. นพรัตน์

พิมพ์ครั้งที่ 1 สพ บันดาลสาส์น พิมพ์ปี พ.ศ. 2515 จำนวน 19 เล่มจบ (เล่มเล็ก)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สพ บันดาลสาส์น พิมพ์ปี พ.ศ. 2515 จำนวน 3 เล่มจบ (รวมเล่มเล็กทำปกแข็ง)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สพ บรรณาคาร พิมพ์ปี พ.ศ. 2522 จำนวน 4 เล่มจบ
พิมพ์ครั้งที่ 3 สพ สยามสปอร์ตพริ้นติ้ง พิมพ์ปี พ.ศ. 2539 จำนวน 4 เล่มจบ

พญายมหน้าเย็น
ผู้แปล น. นพรัตน์
พิมพ์ครั้งที่ 1 สพ บันดาลสาส์น พิมพ์ปี พ.ศ. จำนวน 4 เล่มจบ
พิมพ์ครั้งที่ 2 สพ วิถีบูรพา พิมพ์ปี พ.ศ. 2549 จำนวน 3 เล่มจบ

Advertisements

เพชฌฆาตหน้าหยก – ดาวร่วงทวงวิญญาณ

เพชฌฆาตหน้าหยก 7.5/10

เรื่องบู๊สุดขีดที่มันสะใจเรื่องหนึ่ง ลี้เกี่ยมเม้ง มีฉายาว่า ดาวร่วงทวงวิญญาณสะท้านแผ่นดิน เหี้ยมหาญมากบุกวัดเสียวลิ้มยี่ ทำลายค่ายกลสิบแปดอรหันต์เสียกระจุย สังหารหลวงจีนไปร่วมร้อย ถูกยุทธภพตราหน้าว่าเป็นมารร้าย

ม้าเดี่ยวเที่ยวไปในโลกกว้าง ดาวร่วงทวงวิญญาณ…สะท้านแผ้นดิน! วิชาที่ได้จากคัมภีร์ดาวร่วง สุดยอดคัมภีร์ที่จอมมารร่วงอาวเซ่าเทียนบัญญัติขึ้น ที่ชาวยุทธใฝ่ฝันได้ครอบครอง เป้าหมายการไล่ล่าจ่ากเก้าค่ายสำนักใหญ่ฝ่ายธัมมะและเหล่าอสูรร้ายมารชั่วอีกมากมาย

ลี้เกี่ยมเม้ง ใช้กระบี่เพลงกระบี่นพเก้าดาวร่วงแสดงอานุภาพอันเกรียงไกร โดยใช้วิชาเทพยดาปันจิต มือซ้ายใช้พลังฝ่ามือดาวร่วง มือขวาเป็นฝ่ามือเมฆแดง มีอานุภาพร้ายกาจมาก ศัตรูต่างพรั่นพรึงอย่างพบภูตปีศาจ บู้ลิ้มทั้งแผ่นดินสั่นสะทือนอีกครั้ง

คำคมจากเรื่อง
หากรักสตรีใดอย่าได้เทิดทูนนางเป็นเทพธิดา สตรีก็คือคนและเป็นคนที่มีไว้ให้รักไม่ให้เทิดทูน

ผู้แต่ง เซียวเส็ก
ผู้แปล ว. ณ เมืองลุง

พิมพ์ครั้งที่ 1 สพ เพลินจิตต์ พิมพ์ปี พ.ศ. 2507 จำนวน 44 เล่มจบ (เล่มเล็ก)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สพ เพลินจิตต์ พิมพ์ปี พ.ศ. 2507 จำนวน 5 เล่มจบ (รวมเล่มเล็ก)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สพ ประพันธ์สาส์น พิมพ์ปี พ.ศ. 2520 จำนวน 8 เล่มจบ
พิมพ์ครั้งที่ 3 สพ โชคชัยเทเวศน์ 2523 จำนวน 8 เล่มจบ
พิมพ์ครั้งที่ 4 สพ บรรณาคาร พิมพ์ปี พ.ศ. 2544 จำนวน 5 เล่มจบ
พิมพ์ครั้งที่ 5 สพ สร้างสรรค์ พิมพ์ปี พ.ศ. 2547 จำนวน 3 เล่มจบ อาจยังมีจำหน่าย

ท่านใดมีภาพปกเล่มเล็กของ สพ เพลินจิตต์ ขอเอามาลงที่นี่ครับ

ผลงานของเซียวเส็กเรื่องอื่นๆ
เก้ามัจจุมาร
จอมใจจอมสังหาร
ทมิฬสำอาง
เทพทวงวิญญาณ
นักฆ่าทรนง
พญายมหน้าเย็น
อัจฉริยะหน้าหยก
อินทรีกาญจนา
ดาวเพชฌฆาต
พิชิตสุริยัน